Regjeringens budsjettforslag om en kontrollavgift på 0,22 prosent, som skal få inn 42 millioner kroner til fiskerikontroll, kan få flertallet imot