Ved utgangen av juni sto det 734.300 tonn laks i norske merder. Det fremgår av Kontali Analyse sin seneste månedsrapport for laksemarkedet.

Analysebyrået anslår slaktevolumet i Norge til å være på 98 900 tonn i juni måned, noe som betyr en økning på en prosent sammenlignet med samme måned året før.

Stående biomasse med laks ved utgangen av juni anslås til å være 734.300 tonn, med en økning på 21.500 tonn fra slutten av mai.

Det er fem prosent mer enn hva selskapet estimerte for juni 2019.

Et skifte

Kontali skriver i sin månedsrapport at juni har markert et skifte i den globale forsyningslinjen av atlantisk laks sammenlignet med de foregående månedene:

«Mens forsyningen til alle markeder fra januar til mai var ned med en prosent, viser våre estimater en oppgang i volumet på cirka seks prosent for juni»

Kontali anslår at det i Norge var 268.100.000 laks på 2,4 kilo i snitt av 2019-generasjonen i merdene ved utgangen av juni.

Av 2020-generasjonen estimerer de at det er 155.200.000 laks ute i merdene med en snittvekt på 0,5 kilo, mens 2018-generasjonen estimeres til å være på 5.000.000 laks ved utgangen av juni, med snittvekt på 4,5 kilo.

Fryselagrene i Chile fylles

I Chile estimeres slaktevolumene til å være på 62.200 tonn laks ved utgangen av mai måned, 12 prosent opp fra samme måned i 2019.

Kontali skriver at eksporten har vært lavere enn slaktevolumet i mai, noe som har ført med seg en oppbygging på fryselagrene på over 10 000 tonn atlantisk laks i mai, et nivå man ikke har sett siden algeoppblomstringen i 2016.

Foreløpige anslag for slaktevolumene av atlantisk laks i Chile i juni ligger på 57 900 tonn, opp 14 prosent fra samme måned i fjor.