Det er en ankefrist på en måned fra 8. september. Selskapet drev markedsføring og salg av fisk, skalldyr og landbruksprodukter i Ålesund, ifølge selskapets