Politimesteren i Finnmark ga i februar den 39 år gamle fiskeren en bot på 18.000 kroner for flere brudd på havressursloven i forbindelse med kongekrabbefiske. Alternativet hvis boten ikke betales eller inndrives, er en straff av 36 dager fengsel.

Vedtok ikke boten

Fiskeren har ikke vedtatt forelegget og må nå derfor møte i retten i Vadsø. Nå vil påtalemyndigheten legge ned påstand om en bot på 21.600 kroner, subsidiært 43 dager i fengsel, pluss sakskostnader. Påtalemyndigheten vil også ha inndragning av åtte kongekrabbeteiner.