Arkhangelsk trålflåte, som er en del av Det nordvestlige fiskerikonsortiumet, SZRK, er det første russiske selskapet som har bygget et fartøy med