Kystverket mottar mange spørsmål om hvordan koronapandemien påvirker skipstrafikken og havnene. Kystverket presiserer at havnene ikke er stengt. Skip kan anløpe,