Tørket fiskeslam fra Andfjord Salmons landbaserte oppdrettsanlegg har potensiale til å utnyttes i dyrkingsmedier som organisk gjødsel eller organisk-mineralsk gjødsel til jord- og hagebruk. Det er konklusjonen i en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Det heter det i en pressemelding fra Andfjord Salmon.

– Oppsummert på nordnorsk betyr dette at vi kan tjene penger på «feskskiten» fra anlegget vårt, sier Martin Rasmussen, konsernsjef i Andfjord Salmon.

– Vi har hatt som mål at biologisk avfall skal være en bærekraftig ressurs, og ikke et problem. NIBIO-rapporten bekrefter at dette er mulig, noe som tar oss enda et skritt nærmere å bygge verdens mest fiskevennlige og bærekraftige oppdrettsanlegg, fortsetter han.

Fiskeslam betyr i denne sammenhengen avføring fra fisk samt rester av fiskefôr som synker til bunnen av det landbaserte oppdrettsbassenget på Andøya, og deretter fanges opp av rengjøringsroboter.

NIBIO-rapporten konkluderer med at tørket fiskeslam fra det landbaserte oppdrettsanlegget vil kunne tilfredsstille behandlingskravene som følger av gjeldende forskrifter, selv etter den forventede revisjonen av Gjødselvareforskriften. Fiskeslammet har dermed mange potensielle bruksområder. Tørket fiskeslamgjødsel kan for eksempel brukes som tilsetning i dyrkingsmedier som organisk gjødsel eller organisk-mineralsk gjødsel på jordbruksareal, og i ulike typer vekster i jord- og hagebruk.