En slik endring i sjøtrafikkforskriften vil føre til at engelsk blir det eneste lovlige språket. Det får en rekke forbund og organisasjoner til å reagere.

- Ett tilnærmet samlet faglig miljø er av den klare oppfatning at dette er en alvorlig svekkelse av sjøsikkerheten, heter det i en felles pressemelding fra Norsk Losforbund, NTL Kystverket, Parat Kystverket, Norsk Sjøoffisersforbund, Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

- Feil vei å gå

I meldingen vises det til at forslaget fra Kystverket vil medføre at norske fartøy ikke lenger vil kunne avtale møte og passeringer på norsk.

«Dersom ett norsktalende fartøy skal advare et annet om farer i farvannet, må dette skje på engelsk. Kommer et norskspråklig fartøy i havsnød, og norske ressurser kommer til for å hjelpe, må all kommunikasjon foregå på engelsk».

Frykter flere ulykker

At nasjonalt språk skal fravikes for å ta hensyn utenlandske sjøfolk sin manglende forståelse av skandinavisk språk, er feil vei å gå, vises det til meldingen. Organisasjonene frykter det vil bare være et tidsspørsmål før det kan oppstå en ulykke.

«Losene (NL), trafikklederne (NTL og Parat) og de seilende (representert av NSOF, Norges Fiskarlag og Fiskebåt advarer på det sterkeste mot å innføre krav om bare engelsk språk i virkeområdet til sjøtrafikksentralene (VTS) og på norskekysten. Vi mener Kystverkets forslag til nytt språkkrav vil svekke sjøsikkerheten betraktelig», heter det i meldingen.