En av våre fremste tillitsvalgte og ett av våre mest engasjerte medlemmer har forlatt oss i alt for ung alder. En av kystens viktige røster har stilnet.

For oss i Sjømat Norge, både tillitsvalgte og ansatte, var

en klippe av engasjement og klare meninger. Han brant for næringslivet langs kysten, for fiskerinæringa og for at vi skal skape mer i Norge. Dette budskapet fremførte han med en naturgitt kraft som gjorde at vi andre lyttet. I likhet med sin far Bjarne tok han på seg en rekke verv på vegne av næringa. Knut ga av seg selv, som mangeårig styremedlem i FHL industri og eksport, som styreleder, som varaordfører. Når valgkomiteen ringte for å høre om han ville stille til gjenvalg var svaret alltid ja. Han ble spurt fordi han var en tillitsmann som tenkte utover seg selv og sitt virke.

Selv om vi var klar over Knuts sykdom var det smertelig da han i vår fortalte oss at han ikke kunne stille til gjenvalg. Ikke fordi han ikke ville, men fordi han fryktet at han ikke kunne stå perioden ut. Helt til det siste tok han kontakt. Han var opptatt av at vi sikret likeverdige og gode spilleregler i handelen med fisk, og at vi førte en politikk som ga samfunnet arbeidsplasser og aktivitet. Det sier mye om tillitsmannen og samfunnsaktøren.

Han brant for næringslivet langs kysten, for fiskerinæringa og for at vi skal skape mer i Norge

Knut var naturlig nok mest opptatt av spørsmål knyttet til fiskeri- og fiskeindustrien. Men som tillitsvalgt viste han også glød for saker i andre bransjer enn sin egen. Som styreleder i Sjømat Norge (daværende FHL) ble han kastet inn i spørsmålet om markedsadgangen for laks til EU. Han var en også en ressurs for NHO-fellesskapet, lokalt som nasjonalt. Så sent som ved NHOs årskonferanse i vinter talte han fra scenen på en av landets viktigste arenaer. Han fortalte om viktigheten av handel og av at vi fører en politikk som åpner oss for verden. 

Men Knut var ikke bare tillitsmann. Han var med på å bygge familieselskapene, med omfattende aktivitet i fisk og i eiendom. Klippfisken sto i sentrum, og Knut var sterkt involvert i arbeidet i markedene og i produksjonen. Resultatet av hans og familiens næringsvirke er av stor betydning for Ålesund, Røst, Andøy, Averøy og en rekke andre steder.

Størst er tapet av Knut som familiens mann. Far, ektefelle, bror og sønn. Våre tanker går til hans nærmeste.