Helgeland Aqua Service AS

I Sleneset i Lurøy er det startet et nytt aksjeselskap som skal erverve servicebåt og selge tjenester til havbruksnæringen og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Aleksander Sætern er styrets leder og Siw Moxness er styremedlem.

Klippfiskkompaniet AS

I Bodø er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive prosessering og salg av fiskeprodukter til et internasjonalt marked. Selskapet vil dessuten engasjere seg i andre områder relatert til hovedformålet. Aksjekapitalen er på 50.000 kroner. Daglig leder er Sigurd Peter Rydland som også er styremedlem. Per Bjørn Fallang er styrets leder og Arve Moen Storholm er styremedlem.

Fjordfersk AS

I Hosteland i Masfjorden er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive hav- og kystfiske, utleievirksomhet til andre maritime næringer, samt kjøp og salg av naturlig tilhørende aktiviteter. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Fredrik Vassbotten Olsen. Styremedlem er Oda Irene Frøisland.

Nye Vika Fiskeri AS

I Bømlo er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiskeri og rederivirksomhet, og alt som står i forbindelse med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Jarle Onarhem er daglig leder og styrets leder.