Norge har så godt som 100 prosent av det jamaicanske klippfiskmarkedet, men det er trolig bare et spørsmål om tid før den norske klippfisken får konkurranse, tror Sjømatrådets utsending Øystein Valanes. Det kommer frem i en pressemelding fra Norges sjømatråd.

- Derfor er det viktig å posisjonere den norske klippfisken på Jamaica før det kommer flere konkurrenter. Det skal vi gjøre ved å bygge kunnskap og preferanser for norsk klippfisk, og vi starter med markedsføringen før påske, sier Valanes i meldingen.

Sjømatutsending Øystein Valanes foran norsk klippfisk i en butikk på Jamaica. Foto: Pressefoto

Verdifullt marked

Jamaica er et av unntakene når det gjelder koronaeffekten på den totale norske klippfiskeksporten.

Mens det i 2020 gikk trått med den norske klippfiskeksporten generelt, så økte verdien av klippfiskeksporten til Jamaica med 7 prosent sammenliknet med 2019.

I fjor eksporterte Norge 5682 tonn klippfisk av sei til Jamaica. Verdien på dette var nesten 200 millioner kroner. Det er betydelige tall, tatt i betraktning av at Jamaica kun har 2,7 millioner innbyggere.

Vet ikke hvor fisken kommer fra

I fjor gjennomførte Sjømatrådet en undersøkelse på klippfiskmarkedet på Jamaica. Undersøkelsen viste blant annet at selv om jamaicanerne spiser norsk klippfisk to til fire ganger i uken, så er det få eller ingen som vet hvor klippfisken kommer fra. De fleste vet heller ingen ting om Norge.

Til å begynne med er det importørene og forhandlerne som skal få opplæring og informasjon den norsk klippfisken. I neste runde, trolig etter sommeren, blir budskapet rettet mot dem som kjøper og spiser klippfisken. Valanes mener dette blir spennende nybrottsarbeid.

Annen tilberedning

Fjorårets undersøkelse viste også at jamaicanerne har liten kunnskap om effekten av utvanning av klippfisken. I stedet for tradisjonell utvanning blir klippfisken ofte kokt.

Med denne kunnskapen som bakgrunn utførte Sjømatrådet, i samarbeid med Nofima, en studie som så på klippfiskens saltinnhold etter koking. Studien viser at kokingen reduserer saltinnholdet fra cirka 15-21 prosent i den ubehandlede klippfisken til cirka 5-6 prosent i den kokte.

Til sammenlikning reduseres saltinnholdet til om lag 2-3 prosent når den vannes ut over natten. Et viktig budskap til den jamaicanske forbruker blir derfor å informere om at klippfisk tilberedet på riktig måte er sunt og bra for helsen, står det i meldingen.

- I tillegg til dette budskapet vil vi også å informere om effekten av utvanning. Siden svært mange jamaicanere spiser klippfisk til frokost skal de tipses om hvordan de kan bløtlegge fisken over natten for å få et enda lavere saltinnhold, sier sjømatutsendingen i meldingen.