Flere av oss setter fisk på menyen fordi vi er opptatt av klimaet og lar klimadebatten påvirke matvalgene vi tar. 1 av 6 i Norge mener at deres personlige valg av matvarer påvirker miljøet, og at mindre kjøtt og matsvinn er de mest effektive tiltakene