Hargun-konsernet kjøpte makrell- og sildekvoter for 269 millioner kroner i fjor.