Hydra Havfiske Holding AS

I Rørvik i Nærøysund er det startet et nytt aksjeselskap med 100.000 kroner i aksjekapital. Selskapet skal eie i selskaper og eiendom og delta i selskaper med lignende virksomhet. Terje Breivik er styrets leder og styremedlem er Torbjørn Breivik.

Seafront Production AS

I Mosjøen I Vefsn er det startet et nytt aksjeselskap som skal etablere oppdrettsanlegg for å drive oppdrett av organismer med behov for oppvarmet vann og annet som naturlig faller sammen med dette. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Rune Jacob Jacobsen er daglig leder og styremedlem. Styreleder er Livar Melhus og styremedlem er Tommy Selnes.

Guleholmen AS

I Lindesnes er det startet et aksjeselskap som skal drive kjøp og salg av fiskeutstyr og fiskebåter og investeringer. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder er Kjetil Fjeldskår, mens Arthur Robertsen er styremedlem.