Dette er over en fordobling av kvoterådet på 110.000 tonn som har vært gjeldende til nå og en fordobling av fjorårets kvoteråd på tobis. Forklaringen til den kraftige økningen er historisk sterk rekruttering,