Kjell Ingebrigtsen, oppnevnt av Norges Fiskarlag, ble på styremøtet den 11. mars 2020 valgt til ny leder i Stiftelsen Nor-Fishing. Nestleder ble Guri Lerøy Riple, oppnevnt av Sjømat Norge. Det bekreftes i en pressemelding fra stiftelsen Nor-Fishning. Kjell Ingebrigtsen er tidligere yrkesfisker fra