- Diskusjoner og uenigheter er en del av gamet. Det skal være høyt