Kinesiske forbrukere er hardere rammet av lakseboikott enn norske lakseeksportører. Det er forskning.no som bringer nyheten om en doktoravhandling av Xianwen Chen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 

Etter fredsprisutdelingen til menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo i 2010 har det foregått en lakseaksjon mot Norge.

Chen har intervjuet norske eksportører, kinesiske importører og representanter fra Norsk sjømatråd, samt analysert regionale og internasjonale handelsstatistikker.

Det viser seg at norsk lakseeksport slett ikke har tapt markedsandeler i Kina. Tvert imot har de økt, ifølge Chen.

– De som handler med fisk, har funnet metoder for å omgå sanksjonene ved blant annet å få norsk laks inn i Kina via Hongkong og Vietnam. Denne løsningen både fordyrer og forringer produktene, sier Xianwen Chen til forskning.no.

I siste instans har altså kineserne i realiteten betalt en høyere pris for dårligere norsk laks.