For å kunne eksportere produkter av viltlevende marine ressurser til landene i Asia- og stillehavsregionen og til EU, må russiske sjømateksportører ha sertifikater som dokumentere at fangsten er fisket på lovlig måte. Slike dokumenter ble innført for å hindre ulovlig fiske.

Korona-restriksjoner

I 2012 inngikk Russland en avtale om slike sertifikater med Kina. Men Kina har nå innført restriksjoner på grunn av koronaviruset, noe som kompliserer eksporten av fisk fra Russland. Russiske redere er blitt nødt til å endre landingshavn for sine eksportprodukter. Først sendes produktene til Pusan i Sør-Korea, og derfra går de videre til de kinesiske forbrukerne.

Slik situasjonen er nå må russerne få sendt tilbake de originale eksportdokumentene som er oversendt den kinesiske parten, og så utstede alle på nytt i henhold til den ordningen som er vedtatt. Også sertifikatet som dokumenterer at fangsten er lovlig, sier president Aleksej Buglak i Forbundet av Alaska pollockfiskere til Fishnews.ru.

Nekter å ta imot kopier

Avtalen med Kina omfatter en hel rekke russiske sjømatprodukter, blant annet pollock, sild og krabbe. Ved eksport av fiskeprodukter fra Russland til Kina kontrolleres det at de opplysningene som er angitt på sertifikatet samsvarer med dem som oppgis ved landing i havn.

Det er særlig det kinesiske forbundet China Overseas Fishery Association som ikke aksepterer kopier av dokumentene. Pollockfiskerforbundet har bedt de russiske fiskerimyndighetene, Rosrybolovstvo, om hjelp til sammen med den kinesiske parten å få løst dette problemet med leveransene.