Mattilsynet opplyser på sine nettsider at kinesiske myndigheter har varslet om nye krav til helsesertifikatet for eksport av sjømat til Kina og til listeføringen av godkjente virksomheter.

Kina ønsker å ta i bruk det nye helsesertifikat for sjømat fra 1. januar 2021. I det nye sertifikatet må eksportører oppgi alle ledd i produksjonskjeden.

Må registrere seg for eksport

Dette innebærer at mange virksomheter må registrere seg for eksport til Kina. De som er listeført i Kina i dag må også registrere seg på nytt, hvis ikke vil de ikke lenger være listeført i Kina. Fristen er 8. januar 2021, viser Mattilsynet til.

Forbundet Fiskebåt, interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havfiskeflåten, viser til at en del fiskefartøy må selv sørge for registrering. Fartøy som allerede er listeført i Kina, må registrere seg på nytt.

Nærmere informasjon om hvem som må registrere seg finnes på Mattilsynets nettsider.

- Viktig at alle kommer med

De norske fiskesalgslagene og Fiskeridirektoratet har sammen med Mattilsynet registrert fiskefartøy som regnes som primærprodusenter. Rederlag med slike fartøy kan forholde seg i ro. En liste over disse fartøyene er publisert her.

- Det er viktig at alle fiskefartøy kommer med på listene som sendes over til Kina. Alle fartøy med godkjenningsnummer fra Mattilsynet må aktivt registrere seg, og vi oppfordrer om at en kommer i gang med dette i god tid før fristen går ut. Videre bør fartøy uten godkjenningsnummer gå inn på lista over fartøy som regnes som primærprodusenter for å sjekke at de har kommet med, sier Sturla Roald, avdelingsleder i Fiskebåt, i en uttalelse på Fiskebåts nettsider.