Kinas sjømatimport økte 39 prosent i 2019 til 106 milliarder CNY (138 milliarder kroner), ifølge nettstedet UndercurrentNews som viser til kinesiske tolldata. Dette gjør trolig