- Med denne godkjenningen setter vi strek for et arbeid som har pågått i tre år. Kina er verdens største marked for sjømat og