De lover mye, prosjektgruppen. Ikke bare skal de skape et nytt, passivt fiskeredskap, men strengt