Oseanograf Jon Albretsen ved Havforskningsinstituttets avdeling i Flødevigen arbeider med strømodelleringer i havet. Nå ser Albretsen og kolleger av ham på hvor de mest sannsynlige «strandingsplassene» for