Ni ulike grupperinger ønsker å teste sine konsepter for flytende vindmøller i havet vest for Karmøy. Snart er kapasiteten sprengt og testområdet i havet må utvides, sier Arvid Nesse til Teknisk Ukeblad. Han er daglig leder for Metcentre og Norwegian Offshore Wind Cluster og har konsesjonssøknad under utarbeidelse.

Det svenske konseptet Sea Twirl er et av flere som skal prøves ut vest for Karmøy. Testmøllen får en turbin på 1000 kilowatt (1 MW) med 40 meter høye loddrett stående blader av komposittmateriale. Den skal rotere på toppen av generatorhuset, som skal ligge like over havflaten. Under havflaten vil en slank sparbøye stikke 80 meter ned i dypet.

Generatorhuset skal ha fester for fortøyningsliner som installasjonen skal forankres med.

Forretningsutvikler i i Sea Twirl, Efva Willén, sier til Teknisk Ukeblad at de i første omgang sikter seg inn på øysamfunn eller andre avsidesliggende områder som trenger mer strøm. Eller det kan være strøm til oppdrettsanlegg eller til å dekke spesielle behov hos olje- og gassindustrien offshore.