Det opplyser Norges sjømatråd i en fersk oppdatering om norsk sjømateksport torsdag morgen.

Ukestatistikken så langt i år viser et fall i eksporten av fersk hel torsk på 1 prosent. I koronaperioden fra uke 9 til og med uke 19 falt eksporten med 8 prosent.

Eksporten av fersk torsk økte med 60 prosent i uke 19 til 1055 tonn. I tillegg til Danmark som er et tradisjonelt omlastingsmarked, ble det eksport torsk til Nederland og Tyskland i uke 19, viser Sjømatrådet til.

Hel fryst torsk faller

Basert på ukesstatikken så langt i år har eksporten av fryst hel torsk falt med 2 prosent, mens eksporten av fryst hel torsk har økt med 16 prosent fra uke 9 til og med uke 19. Forrige uke økte eksporten av fryst hel torsk med 3 prosent sammenlignet med uke 19 i fjor. Eksporten av fryst filet, både blokk og ikke blokk, økte med henholdsvis 208 prosent og 15 prosent i uke 19.

- Den store økningen i eksporten av fersk hel torsk sett opp mot uke 19 i fjor bør ses i sammenheng med at eksporten normalt sett er lav når verdens største sjømatmesse, den såkalte «Brusselmessen» arrangeres. Messen ble gjennomført i uke 19 i fjor. Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel torsk falt med 6 prosent til 33,70 kroner per kilo i uke 19 sammenlignet med samme uke i fjor, sier Sjømatrådets sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen.

Ingrid Kristine Pettersen er markedsanalytiker for hvitfisk hos Norges Sjømatråd. Foto: Eskild Johansen

Hun påpeker at dette også er et betydelig fall fra de høye prisene en så tidligere i år før koronaperioden inntraff. Dette til tross for en betydelig svekkelse av den norske kronen.

— Inntrykket er at den ferske torsken i hovedsak går til videreforedlingsmarked. Forklaringen er økt omsetning av spesielt fryste, bearbeidede og/eller prepakkede produkter til dagligvarehandelen i flere markeder. Dette reflekteres også i eksporten av fryste filetprodukter fra Norge, som har hatt vekst i flere uker, sier hun.

Sjømatrådet viser for øvrig til at Både laks og torsk har fått mer hylleplass enn tidligere med porsjonspakninger. Ferskvarediskene som tidligere i koronaperioden var stengt ned, har nå stort sett gjenåpnet.

Usikkert for salt- og klippfisk

Basert på ukestatistikken ser Sjømatrådet et fall i eksporten av saltet hel torsk og klippfisk av torsk på henholdsvis 2 prosent og 6 prosent så langt i år.

Eksporten av saltet hel torsk gikk ned med 52 prosent til 451 tonn i uke 19 sammenlignet med samme uke i fjor. I samme periode gikk eksporten av klippfisk av torsk ned med 76 prosent. Det er betydelig fall i eksporten av begge produkter til Portugal de siste ukene, ifølge Sjømatrådet.

Vekst for sei

Eksporten av klippfisk av sei har falt med 9 prosent så langt i år. De siste ukene har det vært vekst i eksporten og i uke 19 økte eksporten av klippfisk av sei med 20 prosent til 909 tonn. Kongo var det største markedet i uke 19, mens eksporten til Jamaica og Den Dominikanske republikk var på nivå med samme periode i fjor.

- Stor usikkerhet i Portugal rundt fremtidig etterspørsel både lokalt og i eksportmarkeder har bidratt til redusert eksport til dette markedet de siste ukene. Prisene holder seg fortsatt høye, målt i norske kroner, men mye av dette kan tilskrives den svake norske kronen. Samtidig ser vi at eksporten av klippfisk av sei har hatt vekst de siste ukene sammenlignet med samme tid i fjor. De siste ukene har vi sett at eksporten til Kongo, Kongo-Brazzaville og Karibia har økt. Selv om dette er positivt er det fortsatt stor usikkerhet til hvordan fremtidig kjøpekraft vil slå ut på etterspørselen også i disse markedene fremover, sier Pettersen.

- Det er fortsatt god etterspørsel i Kongo. Dette kan til dels forklares av at klippfisk av sei har blitt definert som viktig mat i både Kongo-Brazzaville og Kongo, og importavgiften har blitt redusert, sier Trond Kostveit, Sjømatrådets fiskeriutsending til Vest- og Sentral-Afrika.