Det melder NRK etter landsmøtet denne uka. Forbudet skal bidra til å gjenoppbygge torskebestanden i Oslofjorden. Aaby mener det er pinelig lite torsk igjen.

Harald Kristoffersen, en av de mest erfarne fiskerne Oslofjorden, sier til FiskeribladetFiskaren at han er uenig i forslaget fra Aaby.

- Han har vært i kontakt med meg tidligere i samme ærend. Det er imidlertid ikke mer enn 2-3 lysbruk igjen i fjorden. Riktignok kommer det fiskere fra Sørlandet og Rogaland for å fiske brisling her også, men jeg tror ikke at de tar særlig med torsk, sier Kristoffersen.

Årsaken til dette er at sild og brisling låssettes og flyttes over i merder. Det vil ikke være lurt å la arter som torsk bli med over i merdene. Da spiser de bare opp brislingen og silda.

Selv driver ikke Kristoffersen med lysfiske, men han kjenner fisket veldig godt.

- Det stor torsk og andre arter under silda og brislingen. Men man må huske på at det ikke er store ringnotbåter som deltar i dette fisket. Det er mindre båter med nøter på rundt 20 favner. Ofte fisker de enda grunnere som følge av den sterke strømmen i Oslofjorden.

Selv fisker Kristoffersen med reketrål.

#reg

-I det fisket får vi en og annen torsk, men det er ikke store kvanta. Det kan jo folk følge med på selv ved å se på sedlene våre, sier Kristoffersen.

Han sier at han ikke har noe inntrykk av at det er blitt dramatisk mye mindre torsk innenfor Færder.

Kristoffersen er kritisk til at det nå eventuelt skal bli forbudt å fiske med lys i fjorden. Han mener at forvaltninga i stedet må se på fritidsfisket.

- For noen år siden var det en fiskeforvalter som mente at det burde tilrettelegges for et fritidsfiske for 200.000 mennesker i Oslofjorden. Jeg har sett bøker der det skrytes av fangst av småtorsk på 10 centimeter. Jeg tror det store fritidsfisket er en større fare for torskebestanden i Oslofjorden enn de få yrkesfiskerne som er igjen. Først og fremst fordi fritidsfisket er stort, med økende innsats av garn via mindre sjarker og fordi det stort sett bare fiskes småtorsk, sier Kristoffersen.

#abo