– Vi har observert situasjonen på feltet i Lofoten, og jeg må si at jeg forstår frustrasjonen i snurrevadflåten.