Havforskningsinstituttet har samlet inn data på hvor mange niser som fanges i norske fiskegarn siden 2006. I gjennomsnitt dør 2871 niser i norske fiskegarn hvert år, viser forskernes beregninger. Tallene varierer mellom