– Jeg kan ikke garantere et nytt og bedre regelverk. Men vi skal i hvert fall komme med forslag, og problemstillingene rundt mottak