Det var en storfangst i Akkarfjord utenfor Rolfsøya som andre uka i juli førte til at snittprisen for torsk over seks kilo i Råfisklagets prisstatistikk, fikk et unormalt utslag.

Fra en snittpris på like over 30 kroner kroner i uke 27 for sløyd stortorsk i hele Råfisklagets distrikt sett under ett, skjøt snittprisen opp i uka etterpå til over 42 kroner kiloet.

Etter en henvendelse til Råfisklaget blir det opplyst, at avviket skyldes kaisalg fra en juksasjark i Finnmark.

Prisstatistikken for fersk torsk i Råfisklaget viser at prisen på torsk over 6 kilo fikk seg et kjempehopp i uke 28. Foto: Grafikk Fiskeribladet. Kilde Råfisklaget

65 kroner kiloet

Via Fiskeridirektoratets offentlige landingsopplysninger, kom Fiskeribladet frem til at kaisalget stammet fra en sjark fra Porsanger som heter «Vargen» - registrert i Indre Billefjord på vestsida av Porsanger.

Båten har, via kaisalg i Vest-Finnmark i tida rundt 10. juli, solgt stortorsk på 1,6 tonn torsk til en kilopris sløyd på 65 kroner.

Det har medført at snittprisen for sløyd torsk omsatt i Vest-Finnmark, har hoppet opp fra 28,96 kroner i uke 27 til 56,92 kroner kiloen i uke 28.

Charles Aas, er avdelingsdirektør for omsetning i Råfisklaget. Foto: Råfisklaget

– Lite kvantum på stortorsk

Charles Aas, avdelingsdirektør for omsetning i Råfisklaget, mener årsaken til avviket er at kaisalget er registrert som en vektklasse det er lite av på denne tida av året.

– Slike fangster gir oppsving på snittprisen når det normalt er veldig lite stortorsk langs kysten på denne tida av året. Når to så store leveranser landes, og registreres som kvantum på torsk over seks kilo, vil det kunne påvirke snittprisen, sier Aas til Fiskeribladet.

De to kaisalgene tilsvarte 30 prosent av totalomsetninga på stortorsk i uke 28.

DRIVER KAISALG: Johan Mikkelsen Sara er fisker, og holder til i Porsanger. Foto: Privat

– Har nok notert litt feil

Det er en litt forbauset fjordfisker, som for ikke så lenge siden meldte seg inn i fiskermanntallet, som svarer på telefon fra Fiskeribladet med spørsmål om kaisalget av stortorsken.

Johan Mikkelsen Sara, bosatt i Indre Billefjord i Porsanger, bekrefter at det er han selv som solgte torsken i Hammerfest og Alta andre uka i juli. Men dessverre var torsken ikke av så imponerende størrelse som man først kunne håpe på.

– Jeg har nok notert litt feil når jeg tastet inn vektklassen på torsken, sier Sara når Fiskeribladet spør om fangsten.

Storfangst utenfor Rolvsøy

Ifølge Sara er fangstene, på til sammen 1,6 tonn rund torsk, tatt et sted i Akkarfjorden mellom Rolvsøy og Sørøya. Sara mener at selv om noe av torsken var rimelig stor, var det ikke bare storfisk som kom opp i båten.

.- Det var kanskje ikke bare store fisk, men noen av fisken var rimelig stor, bekrefter Sara som innser:

– Jeg har nok trykket litt feil da jeg skulle registrere fangstene hos Råfisklaget, forklarer Sara til Fiskeribladet.

Førstegangs fisker

Det var på høsten i fjor at Johan Mikkelsen Sara først registrerte seg som fisker for å drive kaisalg fra sjark.

– Det er første gang jeg holder på, så det var nok derfor det gikk litt feil. Neste år planlegger jeg å selge fra varebil i Indre-Finnmark, forteller Sara.

Han mener prisene for han som selger egenfisket torsk er ekstra gode i Indre Finnmark.

– I Karasjok og Kautokeino vil de ha stor fisk. Da er det bare å sløye i karrene, få fisken over kaia og over i bil og fyke av gårde innover vidda, sier Sara, som lover å være klar for bilsalg allerede til vinteren.

Gjennomsnittpris fersk torsk i Råfisklaget for uke 28. Foto: Grafikk Fiskeribladet. Kilde Råfisklaget