Det var god stemning da kystdirektør Einar Vik Arset, statssekretær Allan Ellingsen (Frp) i Samferdselsdepartementet og ordfører Geir Knutsen (Ap) med flere feiret nyåpningen av Båtsfjord havn i går, onsdag. Totalt 170 millioner kroner har Kystverket investert i Båtsfjord de siste årene, opplyser de på Twitter.

Med nyhavna på plass har Båtsfjord fått tryggere innseiling, dypere kaier og større havneområder på land.

Bedre forhold for Lerøy Båtsfjord

Brukerne av havna er glade og letter over at den nå er klar til bruk.

Per Gunnar Hansen, fabrikkleder ved Lerøy Båtsfjord. Foto: Eskild Johansen

Fabrikkleder Per Gunnar Hansen ved Lerøy Båtsfjord forteller til Kystverkets nettside at utdypingene har gjort at fiskemottaket kan ta imot større og nyere fartøy.

– Uten dette tiltaket hadde vi sett mørkt på fremtiden, sier han.

Bjørn Aarnes hos Barents Skipsservice forteller til samme nettside at utbedringene har gitt bedriften flere og nye typer oppdrag.

Ordfører Geir Knutsen og havnesjef Øystein Jørgensen er også full av lovord om samarbeidet med Kystverket:

– At vi har kunnet sette oss ned sammen med kommunen, havnebrukere og Kystverket, for å se på behov og muligheter har vært gull verdt, sier Jørgensen.

DRONEBILDE: Slik så det ut underveis i arbeidet med nyhavna i Båtsfjord. Foto: Kystverket

Det største anlegget for landstrøm

Fjerning av bunnmasser og deponering har gitt 19.000 kvadratmeter nytt havneareal. Områdene skal disponeres av Båtsfjord kommune, og er regulert til industriformål.

Foruten utdypningen, har innseilingen til Neptunbukta blitt bedre merket. I tillegg er forurensede masser i havneområder fjernet og plassert i strandkantdeponi.

Etter utbedringene i havna har Båtsfjord nå det største anlegget for landstrøm for fiskeflåten i Norge, og kan betjene 44 skip av gangen. Enova har gitt 25 millioner kroner til prosjektet. Strømmen til anlegget forsynes av lokalt vindkraftverk.