Man kunne «sense» det på stemningen da man entret årsmøtet i Fiskarlaget Nord denne septembermorgenen, en dag som skulle vise seg å bli en merkedag for fiskerihistoriebøkene.

For til tross for koronapandemi - årets møte var så viktig at det måtte avholdes fysisk.

Signalene fra liten kyst om at de følte seg tilsidesett av Norges Fiskarlag hadde vært der lenge. Og de fikk stadig flere av medlemmene med seg. Men flertall? Det trodde i hvert fall ikke lederne av Norges Fiskarlag.

På plass i god tid før møtestart kunne man lese på ansiktene til fiskarlagsstyret at her gjorde de seg klar til et årsmøte utenom det vanlige. Styret foreslo nemlig det utenkelige; utmelding av Norges Fiskarlag. Resten av dagen skulle gå til å innhente støtte fra sine medlemmer.

Og støtte fikk de til gangs. Alle minus én stemte for utmelding.

Den til vanlig så sindige fiskarlagslederen, Kjell Ingebrigtsen, var rasende.

- Man kan ikke true med utmelding som et forhandlingskort for mer makt, tordnet han fra talerstolen.

Men Fiskarlaget Nord stod på sitt, og man kunne se både smil og gratulasjoner blant flere av medlemmene; endelig fikk liten kyst vise at de ikke er så små likevel, bare man står sammen.

I ettertid har styreleder Roger Hansen uttalt at utmeldingsvedtaket kan reverseres dersom Norges Fiskarlag viser tegn til «mer ydmykhet». Og der står man fremdeles.

Scenen er satt for nok et interessant årsmøte når vi kommer til høsten 2021.