- Vi har stått på barrikadene hele veien og kjempet