– Å lede fredsforhandlinger blir kjedelig i forhold til å samle fiskerikreftene i nord. Det er bildet Johan Williams bruker med en lettere nordnorsk overdrivelse, når han betegner det han har gitt seg ut på.

Williams er blitt hyret inn av Norges Fiskarlag til å ta den viktige organisasjonsprosessen i Norges Fiskarlag videre sammen med tidligere statssekretær Vidar Ulriksen. Mens Ulriksen har fått et smulere farvann for å få satt opp en organiseringen av Sør-Norges Fiskarlag, har Williams påtatt seg oppgaven med å få organisert Nord- og Midt-Norges Fiskarlag.