Kommersielt fiske etter sjøkreps så langt nord er ifølge Lorentsen ikke prøvd før, men lurøyfjerdingen