Jernbanedirektoratet har nå ferdigstilt sin rapport med kostnadsanslag og en samfunnsøkonomisk analyse for Nord-Norgebanen (jernbane Fauske-Tromsø) og den blir nå lagt ut på