Tidligere har Fiskeribladet skrevet at organisasjonene i fiskerinæringen ønsker seg flere kvinner inn i styrer og verv. Det har likevel vist seg å være lettere sagt enn gjort. Professor emerita ved Universitetet i Tromsø, Siri Gerrar, har jobbet som kvinne- og kjønnsforsker siden 1972. Hun fortalte at det har vært lite snakk om kjønn og kjønnsrelasjoner, og at det er en hardprogrammert mannsforståelse i fiskerinæringen.

En av få jenter

Til tross for en hardprogrammert mannsforståelse og lite snakk om kjønnsrelasjoner har Janita Arhaug opparbeidet seg en lang karriere i fiskerinæringen.