Jan Henry Sundet har vært bestandsansvarlig for kongekrabbe ved Havforskningsinstituttet i mange år, og forsket på den i over 25 år.