Jackon-gruppen har i det siste tiåret ekspandert industriproduksjonen sin til å inkludere emballasje for fiskerinæringen. Konsernet produserer nå emballasje i Fredrikstad, Stavanger, på Sotra, Øksnes og nå også Tana i Finnmark. 

Satser på fisk

Konsernet startet sin satsing på fiskerinæringen for omlag 15 år siden da de kjøpte opp en virksomhet i Stavanger. Det var et lite steg mot større produksjon. I dag produserer Jackon-gruppen emballasje på fem ulike steder i Norge og konsernet ønsker å øke markedsandelen sin i årene som kommer. 

-