Hovden fiskeindustri i Vesterålen og Tobø Fisk i Havøysund har de siste to årene, i samarbeid med flere aktører, testet ut et nytt automatisk system for mottak av fisk. Onsdag fikk