Den islandske ministeren for fiskeri og landbruk, Kristjan Thor Juliusson, har bestemt at kvoten islandske fartøyer kan fiske av makrell i 2020 skal være på 152,141 tonn. Kvoten