Dette går frem av en oversikt som Fiskeribladet har hentet fra islandske Fiskistofa, som er Islands svar på det norske Fiskeridirektoratet.

Av 151.500 tonn makrell går to prosent av fangsten bort i «vanntrekk», slik at det endelige islandske fiske er over 3000 tonn mindre.

Island tildelte seg selv en kvote på 138.000 tonn makrell i år og hadde i tillegg nesten 33.000 tonn ufiskede og overførbare kvoter fra tidligere år. Dermed kunne flåten ha fisket 171.000 tonn i år, men landet på 20.000