– Her skal det tas opp saker som angår mange fiskere langs kysten. Og samtidig vil vi markere at vi skal være en organisasjon for