– Her skal det tas opp saker som angår mange fiskere langs kysten. Og samtidig vil vi markere at vi skal være en organisasjon for både sjøsamiske og andre kyst- og fjordfiskere, sier en engasjert Bjarne Johansen fra Tana, styreleder i Bivdu.

Møtet han sikter til skulle opprinnelig vært avholdt som et delvis fysisk møte i Vadsø for et par uker siden. Koronaen satte imidlertid en brå stopper for alle slike planer, og når alle involverte nå møtes blir det heldigitalt på Teams.