Det var en enormt lettet stemning i rommet da det fredag ble innkalt til pressekonferanse i kantina ved den nye filetfabrikken til Primex på Myre i Vesterålen. De ansatte på bakerste rekke, som bare en time før hadde fått siste nytt, klarte ikke legge skjul på hva slags budskap styreleder Eirik Sørdahl hadde til pressen.

Primex er reddet.

REDNINGSOPERASJON: Eirik Sørdahl er lokal kjøpmann fra Myre, og har flere styrelederverv i sjømatbedrifter i Vesterålen. Han er også volleyballpresident. Siden mars har han jobbet intensivt med å redde en av hjørnesteinsbedriftene i hjemkommunen, som styreleder i Primex. Foto: Silje Helene Nilsen

Enorm lettelse

I sine første to driftsår har tallene til den nye filetfabrikken vært blodrøde. Forfalt gjeld beløp seg på rundt 350 millioner kroner på tampen av 2019. Da lokal kjøpmann og Volleyball-president Eirik Sørdahl tok over som styreleder i mars, ble det igangsatt en omfattende redningsaksjon. Mer enn én gang har han tenkt at dette rett og slett ikke lot seg gjøre. Konkursspøkelset har svevet over fabrikken i Myre havn i flere måneder.

– Det har vært en veldig ambivalent reise. Når vi har løst ett problem, har det dukket opp to nye, sier Sørdahl til Fiskeribladet.

Torsdag kveld fikk han en positiv avgjørelse fra finansieringsselskapet.

– Hva føler du på i dag?

– Jeg føler på en ekstrem lettelse på vegne av selskapet og eierne. Jeg tror løsninga vi nå har landet blir veldig bra, sier han, men understreker at de fortsatt har en tøff jobb foran seg.

BEHOLDER JOBBENE: De ansatte var tause i forkant av pressekonferansen, men klarte ikke legge skjul på at det var gode nyheter som ventet. Foto: Silje Helene Nilsen

Snublet

Tanken bak Primex var god, sa Sørdahl, da han tok for seg den korte, men innholdsrike historikken til selskapet. Kvalitetsråstoff, fersk produsert, på en topp moderne fabrikk, ut til et godt betalende marked ute i Europa. Med eieren, den franske grossisten Primex International, i ryggen.

– Man har snublet på en rekke områder i oppstartsfasen, både med egen drift og intern profesjonalitet. Det har man ikke råd til i en næring som, slik jeg ser det, er 95 prosent tilrettelagt for fangstleddet, sa Sørdahl.

12. mai la styrelederen frem en ny forretningsplan, som i grove trekk besto av hvitfiskproduksjon første halvår – og en ny satsing på lakseproduksjon andre halvår, for å kunne holde produksjonen i gang 11 måneder i året.

Seks nye aksjonærer

Midt i koronapandemien har de jobbet med refinansiering og vært på investorjakt. Prøvd å overbevise kreditorer. Målet var å hente inn 40 millioner i frisk kapital. De endte på i overkant av 50 millioner kroner etter en emisjon, hvor seks nye aksjonærer går inn. De gikk bredt ut, men fant den største av de nye aksjonærene lokalt i levendelagrings-gründer André Reinholdtsen, og hans selskap Myre Havbruk.

Reinholdtsen var involvert da Primex først ble etablert, men gikk senere ut av selskapet. Han bidro også i redningsaksjonen, og gikk inn på eiersida, da en annen av kommunens hjørnesteinsbedrifter sto i fare for å bli nedlagt for to år siden, nemlig lakseslakteriet etter Cermaq i Alsvåg.

At Reinholdtsen nå kommer inn som aksjonær er nok også litt av årsaken til at styreleder Sørdahl presenterte videre planer om å utrede potensialet for utnyttelse av biprodukter og proteinproduksjon i tilknytning til Primex.

Franske Primex International vil fortsatt være største eier med rundt 60 prosent av aksjene. Hvor stor eierandel hver enkelt av de nye aksjonærene har, ønsket styreleder ikke å oppgi.

Nye eiere i Primex:
  • Primex International (eier rundt 60 prosent av selskapet)
  • Myre Havbruk (torskegründer André Reinholdtsen)
  • Skogsøya Invest (Investeringsselskap eid av Martin Kværnstuen, med bakgrunn i Mamut og Kahoot)
  • Kvæfjord Holding (Investeringsselskap eid av Brynjar Kværnstuen)
  • Nordtrafikk AS (Vesterålens største transportselskap)
  • Camelback Holding (Eid av investor Tore Bjark)
  • Øksnes Entreprenør (Lokal entreprenør som bygget Primex)

Monterer lakselinje

Maskineriet i den nye filetfabrikken har de siste månedene stått stille. Kontorene har vært tomme. Nå er ambisjonen å starte opp produksjonen 1. november, da med bruk av frossent råstoff, for å kjøre fabrikken i gang til vintersesongen.

Til neste år monteres ny lakselinje. Planen er å starte opp med lakseproduksjon neste høst. Kjøp av kostbare konsesjoner er uaktuelt, og som Fiskeribladet tidligere har skrevet har de fått avslag på sin søknad om leie av fire laksekonsesjoner fra staten. I høst skal en utleieordning diskuteres på Stortinget.

– I første omgang skal vi kjøpe produksjonslaks og Superior-laks, sier Sørdahl om lakseplanene.

– Hvordan skal dere få lønnsomhet i det?

– Vi har en ekstremt moderne fabrikk, og legger opp til en rasjonell produksjonslinje for laks. Vi har mye av infrastrukturen på plass allerede, sier Sørdahl.

GODE NYHETER: Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp) og varaordfører i Øksnes Ken-Ivan Reinholdtsen (Frp) var svært fornøyde med de gode nyhetene fra Primex. Reinholdtsen er for øvrig bror til ny aksjonær i selskapet – André Reinholdtsen. Foto: Silje Helene Nilsen

Eierne lettet

Sørdahl sier de franske eierne, grossisten Primex International, selvfølgelig er svært lettet for at det ikke endte med konkurs for storinvesteringen på nærmere 500 millioner på Myre. De leverer sjømat både til detaljhandel og HORECA, hvor sistnevnte marked har falt helt sammen etter korona. Samtidig har det vært en stor økning i detaljhandelen.

– For dem er det viktig å få kvalitetsprodukter fra Norge levert til sine kunder. I vinter var tilbakemeldingene at de aldri har fått så god kvalitet på ferdigvarer som det de fikk fra Myre. Det gjør at deres motivasjon for å være med å investere videre her, blir større, sier Sørdahl.

Tidligere NAV-sjef i Øksnes, Leif Hendriksen, som har mange år bak seg i fiskeindustrien i Vesterålen, skal lede bedriften. Arbeidsstokken vil telle mellom 60 og 80 personer.

– Forhåpentligvis blir høstens restart begynnelsen på mange gode år for selskapet, sier Sørdahl.