Brønnbåten er kontrahert av det Hareid-baserte brønnbåtrederiet Intership. Fartøyet er designet med stort fokus på miljø og reduksjon av utslipp. God fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet er av høyeste prioritet, ifølge en pressemelding fra Intership.

Brønnbåten vil ha en lastekapasitet på 2500 kubikkmeter og skal leveres i fjerde kvartal 2022.

Ole Petter Brandal, Intership Foto: Intership

Båten vil utstyres med en stor batteripakke, løsninger for energigjenvinning og være tilrettelagt for installasjon av produksjonsanlegg for ferskvann med stor kapasitet. For å unngå begrensninger i dybde vil brønnbåten ha et lavt dyptgående i forhold til størrelse. Båten vil bli det andre fartøyet Intership tar levering av i 2022.

På spørsmål fra IntraFish om båten bygges på spekk eller har kontrakt svarer daglig leder Ole Peter Brandal følgende:

- Jeg kan dessverre ikke kommentere kontraktssituasjonen, jeg kommer tilbake på dette senere.

Brandal opplyser i midlertid at pris på båten er i «overkant» av 300 millioner kroner.

- Intership er opptatt av bærekraft, og kontraheringen av en brønnbåt med en av markedets største batteripakker er et steg på veien mot en grønnere profil for både oss og industrien som helhet. Vi har hatt fokus på å prosjektere en fleksibel og allsidig brønnbåt, som er konkurransedyktig både i dag og i fremtiden, sier rederiets leder i meldingen.