– Det er både trist og beklagelig å gjøre dette, men dessverre er det ikke grunnlag for lønnsom drift videre. Å gi beskjed til folk om at de mister arbeidet, er noe av det tyngste som finnes, sier styreleder i tidligere Berggren as og administrerende direktør i Insula, Sigvald Rist til Glåmdalen.

Denne uka meldte avisen at de ansatte ved fiskematfabrikken Berggren i Kongsvinger har fått beskjed om at fabrikken legges ned i løpet av høsten.

Dermed er 96 år med sjømatproduksjon på Kongsvinger over.

LEGGER NED AVDELING: Sigvald Rist, administrerende direktør i Insula, her foran konsernets produksjonslokaler på Leknes, måtte i april legge ned den tradisjonsrike sjømatbedriften på Kongsvinger. Berggren as ble kjøpt opp av Insula i 2017. Foto: Eskild Johansen / Fiskeribladet

Ble Insula-selskap

Insula AS, har hovedkontor på Vestvågøy i Lofoten, og eies av Salmar-arvingen Gustav Witzøe via Kverva Industrier as.

I 2017, sammen med en rekke andre sjømatselskaper innenfor hvitfiskindustrien, kjøpte Insula fiskematfabrikken på Kongsvinger og døpte den om til Insula Produksjon avdeling Kongsvinger. Insula valgte å beholde Berggren as som et merkevarenavn.

Året etter i 2018 skal Kongsvinger-fabrikken ha mistet en stor produksjonskontrakt på fiskemat til Coop, som ifølge konsernet selv skal ha vært sterk medvirkende til at omsetningen ble mer enn halvert fra 2017 til 2018.

Insula
  • Insula as ble etablert i 2015 med mål om å samle og bygge solid tverrfaglig kompetanse og produksjonskapasitet knyttet til foredling og salg av sjømat til konsummarkedet. Fra før av har konsernet 15 sjømatselskaper i Norden.
  • Insula eier blant annet Lofotprodukt, Tobø Fisk, Max Mat, Berggren, Sjøfrisk, Fisskecentralen og First.
  • Insula eies av Kverva, der Gustav Witzøe er hovedeier. Sigvald Rist er adm.dir. i Insula.

Følte seg nedprioritert

24. mars kunne avisen Glåmdalen melde at de ansatte var gjort oppmerksom på at det kunne gå mot slutten for det tradisjonsrike fiskeproduksjonsselskapet, allerede tidlig i mars.

Ole Andreas Furuberg (26), som er hovedtillitsvalgt ved Berggren-fabrikken, sa til Glomdalingen 9. mars at selv om han mente Insula hadde stått på de siste årene for å skaffe fabrikken nye oppdrag etter tapet av storkontrakten til Coop, så følte de ansatte at avdelingen var i ferd med å bli ofret.

– Som helhet føler vi nok at de har prioritert andre lokasjoner, blant annet utvidelser og investeringer ved hovedbølet i Lofoten. Det er særdeles trist at ikke merkevaren Berggren ser ut til å overleve høsten. Mange her synes at det kunne og burde vært gjort mer over lengre tid for å forhindre nedlegging, sa Furuberg til avisen.

Berggren as/Insula:
  • Fiskematprodusent med fabrikk på SIVA utenfor Kongsvinger sentrum.
  • Familieselskapet ble etablert så langt tilbake som i 1924, og i 1990 ble produksjonslokalene på SIVA tatt i bruk. Så sent som i 2012 ble en 1500 kvadratmeter stor utvidelse med produksjonslager og fryseanlegg tatt i bruk.
  • I 2017 ble Berggren-selskapet kjøpt opp av sjømatkonsernet Insula as.
  • Ble i 2018 døpt om til Insula Produksjon avdeling Kongsvinger, men merkenavnet Berggren ble likevel beholdt.
  • Har for tiden 32 ansatte.
Kilde: Lofotposten


Rist: – Har hatt et langsiktig perspektiv

Til Lofotposten sier Sigvald Rist at Insula-konsernet har hadde et langsiktig perspektiv med oppkjøpet av Berggren i 2017, men at utviklingen i markedet for produktene de produserer ved Kongsvinger-frabrikken har gått feil vei.

– Bedriften i Kongsvinger har hatt en meget kompetent og dyktig arbeidsstokk og ledelse. Dette sørgelige utfallet var noe ingen av oss så for oss den gang, sa Rist til Lofotenposten denne uka.

Han understreker at de 32 ansatte vil få førsterett på ledige stillinger andre steder i konsernet.

– Selv om det handler om steder som geografisk er langt unna, sier Rist til lofot-avisen.

PERMITTERTE SJØMATANSATTE: Fiskeindustriarbeidere ved Insulas fabrikk på Leknes ble tidlig i april permitterte. Foto: Eskild Johansen

58 korona-permitterte i Lofoten

Lofot-tidene meldte tidlig i april at 58 ansatte ved produksjonslokalet til det Insula-eide Lofotenprodukter på Lekenes. Årsaken skal ifølge Rist være markedssituasjonen under korona-pandemien.

– Vi permitterer 58 ansatte som er tilknyttet produksjon av røkt og gravet laks og ørret. Årsaken er at nesten alle våre storhusholdningskunder, det vil si restauranter, hoteller og kantiner, er stengt på grunn av korona-faren. Da blir det betydelig mindre etterspørsel etter røkt laks og ørret fra dette kundesegmentet. Hvor lenge dette varer er vanskelig å forutsi. Vi følger situasjonen tett, og håper å ha alle våre ansatte tilbake i jobb i løpet av noen uker, sa daglig leder Sigvald Rist om permitteringene til Lofot-tidene 9. april.