Nord-Troms tingrett avsa for ei uke siden dom i saken, som havnet i retten fordi Hansen ikke ville vedta et forelegg for hendelsen.

Havressursloven krever at fiskebåter over 15 meter både skal ha leider og at den skal være klar til bruk på kort varsel, være i forsvarlig stand og rigget.

Tauene røk

10. januar i 2018 brukte «Sander Andre» en leider hvor begge tauene på losleideren røk og inspektøren falt i sjøen. Leideren røk helt oppe ved rekka på fiskefartøyet umiddelbart etter at inspektøren hadde satt en fot på leideren.