Bobehandlingen etter konkursen i B Fisk AS i Vardø er innstilt ved Øst-Finnmark tingrett. Boets midler kan ikke dekke omkostningene ved fortsatt behandling av konkursboet. Konkursen ble