Kystverket melder at det har utviklet en ny løsning i den nasjonale meldingsportalen SafeSeaNet Norway som gir havner mulighet til å sende viktige meldinger direkte til skip som planlegger ankomst til havn.

Et eksempel på viktig melding kan være lovbestemmelser som skal forhindre spredning av koronaviruset, viser Kystverket til på sine nettsider.

- Havnen kan skrive inn en tekst som umiddelbart vil bli gjort tilgengelig for personen som rapporterer ankomst, om det er kaptein eller agent, sier sjefingeniør Jarle Hauge i Kystverket.

Løsningen er tilgjengelig i meldingsportalens havnemodul, som alle norske havner har tilgang på. Kystverket påpeker at det ikke er ment å erstatte annen kommunikasjon mellom skip og havn, men kan brukes som et tilleggsverktøy ved behov.

Kystverket har også etablert en digital løsning i SafeSeaNet for rapportering av helsestatus relatert til koronainfeksjon om bord på anløpende skip. Denne informasjonen blir gjort tilgjengelig for relevante myndigheter og havner.